1º Concurs Fotogràfic d’Akashi Gallery Barcelona!!

1º CONCURS FOTOGRÀFIC d'Akashi Gallery Barcelona!! Has vingut a dinar a Akashi Gallery Barcelona? Tens...